Ενισχυμένοι πυκνωτές αντιστάθμισης, CLMD 33S

Ενισχυμένοι πυκνωτές αντιστάθμισης, CLMD 33S

Προορίζονται για χρήση σε εγκαταστάσεις, όπου η ισχύς των μη γρ αμμικών φορτίων
είναι <15% της εγκατεστημένης.
Οι σταθεροί πυκνωτές βελτίωσης συνφ CLMD 33S και οι συστοιχίες τους φέρουν μόνιμες
αντιστάσεις εκφόρτισης. Συνιστάται η χρήση τους σαν βήματα αυτο μάτων συστοιχιών
αντιστάθμισης. Παραδίδονται με εύκαμπτο επικασιτερωμένο καλώδιο παροχής μήκους 1 m
ή μεγαλύτερου κατόπιν παραγγελίας.

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Πυκνωτής 5 Kvar CLMD-33S-5 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Πυκνωτής 7,2 Kvar CLMD-33S-7,2 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Πυκνωτής 10 Kvar CLMD-33S-10 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Πυκνωτής 12,5 Kvar CLMD-33S-12,5 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Πυκνωτής 15 Kvar CLMDS-33-15 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Πυκνωτής 20 Kvar CLMD-33S-20 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Πυκνωτής 25 Kvar CLMD-33S-25 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Πυκνωτής 30 Kvar CLMD-33S-30 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Πυκνωτής 40 Kvar CLMD-33S-40 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Πυκνωτής 50 Kvar CLMD-33S-50 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Πυκνωτής 60 Kvar CLMD-33S-60 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ