Σωληνάκια Πρέσας

Σωληνάκια Πρέσας
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Σωληνάκι πρέσσας γυμνό 2,5mm ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Σωληνάκι πρέσσας γυμνό 2,5mm

Σωληνάκι πρέσσας γυμνό 2,5mm..

Model: 015110

Σωλληνάκι πρέσσας γυμνό 4mm

Σωλληνάκι πρέσσας γυμνό 4mm..

Model: 015120

Σωληνάκια πρέσσας 6mm

Σωληνάκια πρέσσας 6mm..

Model: 015130

Σωληνάκια πρέσσας 10mm

Σωληνάκια πρέσσας 10mm..

Model: 015140

Σωληνάκια πρέσσας 16mm

Σωληνάκια πρέσσας 16mm..

Model: 015150

Σωληνάκια πρέσσας 25mm

Σωληνάκια πρέσσας 25mm..

Model: 015160

Σωληνάκια πρέσσας 35mm

Σωληνάκια πρέσσας 35mm..

Model: 0015170

Σωληνάκια πρέσσας 50mm

Σωληνάκια πρέσσας 50mm..

Model: 015190
Σωληνάκια πρέσσας 70mm ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Σωληνάκια πρέσσας 70mm

Σωληνάκια πρέσσας 70mm..

Model: 015200
Σωληνάκια πρέσσας 95mm ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Σωληνάκια πρέσσας 95mm

Σωληνάκια πρέσσας 95mm..

Model: 015210
Σωληνάκια πρέσσας 120mm ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Σωληνάκια πρέσσας 120mm

Σωληνάκια πρέσσας 120mm..

Model: 015220
Σωληνάκια πρέσσας 150mm ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Σωληνάκια πρέσσας 150mm

Σωληνάκια πρέσσας 150mm..

Model: 015230
Σωληνάκια πρέσσας 185mm ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Σωληνάκια πρέσσας 185mm

Σωληνάκια πρέσσας 185mm..

Model: 015240
Σωληνάκια πρέσσας 240mm ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Σωληνάκια πρέσσας 240mm

Σωληνάκια πρέσσας 240mm..

Model: 015250
Σωληνάκια πρέσσας 300mm ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Σωληνάκια πρέσσας 300mm

Σωληνάκια πρέσσας 300mm..

Model: 015260